Properties for the 29th (2018) Ukiyo-e Auction

JAPANESE

The properties to be sold at the 29th Ukiyo-e Auction are shown
here, with the exception of those to be sold without reserve, which are
included in the 1st part of the catalogue book .
When you would like the catalogue book
please click here for furtherinformation.

The numbering of the web page is not the same as that of the catalogue
book. Please make a note of the Lot Numbers when you ask our member
about the articles.
Web Page Lot Number Artist
1 1 - 3 MASANOBU KIYOTSUNE
2 4 - 6 HARUNOBU
3 7 - 8 HARUNOBU
4 9 - 12 HARUNOBU KORYUSAI
5 13 - 16 KORYUSAI
6 17 - 20 KIYONAGA SHUNSHO
7 21 - 24 KIYONAGA SHUNSHO・SHIGEMASA SHUNSHO SHUNEI
8 25 UTAMARO
9 26 - 29 UTAMARO(TOYOAKI) UTAMARO
10 30 - 33 UTAMARO
11 34 - 36 UTAMARO EISHI
12 37 - 40 AODO DENZEN UNSIGNED SHIGEMASA
13 41 - 43 TOYOMARU TOYOHARU TOYOKUNI・TOYOHIRO
14 44 - 47 TOYOKUNI
15 48 - 51 TOYOKUNI
16 52 - 55 TOYOKUNI TOYOHISA KUNIYASU RYUKOKU
17 56 - 59 HOKUSAI
18 60 - 62 HOKUSAI
19 63 - 65 HOKUSAI EIZAN
20 66 - 69 EIZAN
21 70 - 73 EIZAN EISEN
22 74 - 76 EISEN
23 77 - 80 KUNISADA TOYOKUNI Ⅲ
24 81 - 84 KUNISADA
25 85 - 88 KUNISADA
26 89 - 92 KUNISADA TOYOKUNI Ⅲ
27 93 - 96 TOYOKUNI Ⅲ
28 97 - 100 TOYOKUNI Ⅲ
29 101 - 103 TOYOKUNI Ⅲ
30 104 - 107 TOYOKUNI Ⅲ TOYOKUNI Ⅲ・KYOSAI
31 108 - 111 KUNISADA Ⅱ HIROSHIGE
32 112 - 115 HIROSHIGE
33 116 - 118 HIROSHIGE
34 119 - 121 HIROSHIGE
35 122 - 125 HIROSHIGE
36 126 - 129 HIROSHIGE
37 130 - 132 HIROSHIGE HIROSHIGE・TOYOKUNI Ⅲ
38 133 - 135 HIROSHIGE
39 136 - 139 HIROSHIGE
40 140 - 142 HIROSHIGE
41 143- 146 HIROSHIGE
42 147 HIROSHIGE
43 148 HIROSHIGE
44 149 - 150 HIROSHIGE
45 151 - 152 HIROSHIGE
46 153 - 156 HIROSHIGE
47 157 - 160 HIROSHIGE Ⅱ
48 161 - 164 HIROSHIGE Ⅱ
49 165 - 168 HIROSHIGE Ⅱ・KUNICHIKA HIROSHIGE Ⅱ HIROSHIGE Ⅱ・YOSHITOSHI&OTHERS HIROSHIGE Ⅲ
50 169 - 171 HIROSHIGE Ⅲ KUNIYOSHI
51 172 - 175 KUNIYOSHI
52 176 - 179 KUNIYOSHI
53 180 - 183 KUNIYOSHI
54 184 - 186 KUNIYOSHI SADAHIDE UNSIGNED
55 187 - 190 SADAHIDE
56 191 - 194 KUNIMICHI KUNISATO KUNIHISA YOSHITORA
57 195 - 198 YOSHITORA・YOSHIFUJI YOSHITORA
58 199 - 202 YOSHITSUYA
59 203 - 206 YOSHITSUYA YOSHIIKU
60 207 - 210 YOSHIIKU YOSHIKAZU YOSHIFUJI
61 211 - 214 YOSHINAKA YOSHITOYO SHIGEMITSU
62 215 - 218 UNSIGNED SHIGEMASA YOSHITOSHI
63 219 - 222 YOSHIMUNE FUSATANE HIROYOSHI YOSHITOSHI
64 223 YOSHITOSHI
65 224 - 227 YOSHITOSHI
66 228 YOSHITOSHI
67 229 - 232 YOSHITOSHI KYOSAI
68 233 - 236 EISAI  KUNITERU Ⅱ IKKEI YASUJI
69 237 - 240 YASUJI
70 241 - 244 YASUJI
<
71 245 - 248 YASUJI
72249 - 252 RYUSON KUNICHIKA ICHIKAWA DANJURO Ⅸ
73 253 - 256 BOSAI SHUGETSU UNSIGNED BAIDO TOSHIKAGE
74 257 - 260 MASANOBU SHOGETSU NOBUKAZU ROSETSU
75 261 - 264 GINKO KOGYO SHOUN
76 265 - 268 CHARLES W BARTLETT ITO SHINSUI
77 269 - 272 ITO SHINSUI KAWASE HASUI
78 273 KAWASE HASUI
79 274 - 277 KAWASE HASUI YOSHIDA HIROSHI
80 278 - 281 YOSHIDA HIROSHI
81 282 - 285 YOSHIDA HIROSHI
82 286 YOSHIDA HIROSHI
83 287 - 288 YOSHIDA HIROSHI
84 289 - 292 YOSHIDA HIROSHI
85 293 - 296 YOSHIDA HIROSHI TAKAHASHI SHOTEI TAKAHASHI HIROAKI
86 297 - 300 TAKAHASHI HIROAKI
87 301 - 304 TAKAHASHI HIROAKI
88 305 - 308 TAKAHASHI HIROAKI
89 309 - 312 TAKAHASHI HIROAKI
90 313 - 316 TAKAHASHI HIROAKI KOMURA SETTAI NATORI SHUNSEN YAMAKAWA SHUHO
91 317 - 320 ODA KAZUMA
92 321 - 324 ODA KAZUMA
93 325 NOEL NOUET
94 326 - 329 TSUCHIYA KOITSU
95 330 - 333 TSUCHIYA KOITSU
96 334 - 337 TSUCHIYA KOITSU
97 338 - 341 TSUCHIYA KOITSU
98 342 - 345 TSUCHIYA KOITSU
99 346 - 349 ISHIWATA KOITSU
100 350 - 353 ISHIWATA KOITSU
101 354 - 357 ISHIWATA KOITSU
102 358 - 361 ISHIWATA KOITSU
103 362 - 365 ISHIWATA KOITSU
104 366 - 369 ISHIWATA KOITSU KASAMATSU SHIRO SEIKO
105 370 - 373 SEIKO YOSHIDA TOSHI
106 374 - 378 YOSHIDA TOSHI YOSHIDA HODAKA MUNAKATA SHIKO HAMAGUCHI YOZO
107 379 - 381 UNSIGNED
108 382 - 385 UNSIGNED ISSHO KANSHI
109 386 - 388 UNSIGNED SHUNSHO SHIBA KOKAN&OTHERS
110 389 - 391 TOYOHARU SANTO KYODEN
111 392 EISHI
112 393 - 396 SOSEN UNSIGNED SOKEN
113 397 - 398 EISEN SCHOOL TAKITAIZAN
114 399 - 402 SORI HARUMASA EIZAN UTAMARO Ⅱ
115 403 - 405 EISEN TOYOKUNI Ⅱ JORYU
116 406 - 407 KUNINAO HOKUBA
117 408 - 411 JORYU TOYOKUNI Ⅲ&OTHERS HOKUBA
118 412 - 415 BAIREI YOSHIIKU UNSIGNED ZESHIN
119 416 - 419 KYOSAI
120 420 - 423 KYOSAI KYOTEI KUNICHIKA
121 424 - 427 GEKKO EISEN YOSHIDA HIROSHI
122 428 - 431 CHARLES A WIRGMAN, Jr. IOKI BUNSAI NAKAGAWA HACHIRO
123 432 - 435 YAMAMURA KOKA HASHIGUCHI GOYO YAMADA BASUKE
124 436 - 438 YAMAMOTO SHOUN KITANO TSUNETOMI KASAMATSU SHIRO
125 439 - 442 TAKABATAKE KASHO SEGAWA TSUYAHISA MUNAKATA SHIKO
126 443 - 446 ISHIKAWA TORAJI KATSUHIRA TOKUSHI MORI YOSHITOSHI SHIMURA TATSUMI
127 447 - 448 SHIMURA TATSUMI

Japanese