Properties for the 31st (2021) Ukiyo-e Auction

JAPANESE

The properties to be sold at the 31st Ukiyo-e Auction are shown
here, with the exception of those to be sold without reserve, which are
included in the 1st part of the catalogue book .
When you would like the catalogue book
please click here for furtherinformation.

The numbering of the web page is not the same as that of the catalogue
book. Please make a note of the Lot Numbers when you ask our member
about the articles.
Web Page Lot Number Artist
1 1 - 4 MORONOBU MASANOBU KIYOHIRO
2 5 - 8 KIYOHIRO KIYOMITSU BUNCHO SHIGEMASA
3 9 - 12 SHIGEMASA UNSIGNED
4 13 - 14 HARUNOBU
5 15 - 18 KIYOMITSU HARUNOBU KORYUSAI
6 19 - 22 KORYUSAI
7 23 - 26 KORYUSAI HARUSHIGE SHUNSHO
8 27 - 30 SHUNSHO SHUNKO
9 31 - 34 SHUNKO SHUNEI SHUNEI・SHUNKO
10 35 - 38 SHUNJO SHUNCHO TOYOKUNI Ⅱ SHUNKO
11 39 - 42 SHUNZAN SHUNTEI TOYOKUNI 
12 43 - 46 TOYOKUNI Ⅱ KIYONAGA
13 47 - 48 TOYOHARU
14 49 - 51 TOYOHARU EISHI
15 52 SHARAKU
16 53 - 54 CHOKI SHIKO
17 55 - 58 EISHO MASAYOSHI TOYOHIRO SHIGEMASA
18 59 - 62 SEKKYO UNSIGNED
19 63 - 66 KUNIYASU SHUNKOSAI MOTONOBU SORI
20 67 - 69 HOKUSAI
21 70 - 71 HOKUSAI
22 72 - 75 HOKUSAI SHINSAI HOKUBA
23 76 - 79 HOKUSHU
24 80 - 81 UTAMARO
25 82 - 85 UTAMARO
26 86 - 88 UTAMARO
27 89 - 92 UTAMARO
28 93 - 96 UTAMARO
29 97 - 100 UTAMARO UNSIGNED UTAMARO Ⅱ
30 101 - 104 UTAMARO Ⅱ EIZAN
31 105 - 107 EIZAN EISEN
32 108 - 111 EISEN
33 112 - 115 EISEN
34 116 - 119 EISEN
35 120 - 122 EISEN
36 123 - 126 EISEN
37 127 - 130 HOKKEI YUSHIN KUNISADA
38 131 - 134 KUNISADA
39 135 - 138 KUNISADA
40 139 - 141 KUNISADA
41 142 - 145 KUNISADA TOYOKUNI Ⅲ
42 146 - 149 TOYOKUNI Ⅲ KUNISADA 
43 150 - 153 TOYOKUNI Ⅲ
44 154 - 157 TOYOKUNI Ⅲ
45 158 - 161 TOYOKUNI Ⅲ
46 162 - 165 TOYOKUNI Ⅲ KUNISADA Ⅱ
47 166 - 168 HIROSHIGE TOYOKUNI Ⅲ
48 169 - 172 HIROSHIGE
49 173 - 176 EISEN HIROSHIGE
50 177 - 180 HIROSHIGE
51 181 - 184 HIROSHIGE
52 185 - 188 HIROSHIGE
53 189 - 192 HIROSHIGE
54 193 - 196 HIROSHIGE
55 197 - 200 HIROSHIGE
56 201 - 204 HIROSHIGE
57 205 - 208 HIROSHIGE
58 209 - 212 HIROSHIGE
59 213 - 216 HIROSHIGE
60 217 - 220 HIROSHIGE HIROSHIGE Ⅱ
61 221 - 223 HIROSHIGE Ⅱ KUNIYOSHI
62 224 - 225 KUNIYOSHI
63 226 - 229 KUNIYOSHI
64 230 - 233 KUNIYOSHI
65 234 - 237 KUNIYOSHI
66 238 - 241 KUNIYOSHI
67 242 - 245 KUNIYOSHI
68 246 - 249 KUNIYOSHI
69 250 - 253 KUNIYOSHI
70 254 KUNIYOSHI
71 255 - 258 KUNIYOSHI KUNIYOSHI・KUNISADA
72 259 - 262 KUNIYOSHI SADAHIDE
73 263 - 266 HISAKUNI YOSHIKAZU
74 267 - 270 YOSHIKAZU YOSHIYUKI YOSHITORA
75 271 - 273 YOSHITORA YOSHITSUYA
76 274 - 277 YOSHIIKU
77 278 - 281 YOSHIIKU YOSHIHARU YOSHITOSHI
78 282 - 285 YOSHITOSHI
79 286 - 288 IKUHIDE TOSHIAKI RYUSON
80 289 - 292 KIYOCHIKA
81 293 - 296 KIYOCHIKA YASUJI
82 297 - 300 TANKEI KUNICHIKA
83 301 - 304 KUNICHIKA
84 305 - 308 KUNICHIKA CHIKANOBU
85 309 - 312 CHIKANOBU KYOSAI
86 313 - 315 UNSIGNED KOKUNIMASA SHOUN
87 316 - 319 SHOUN KIYOKATA CHARLES W BARTLETT
88 320 - 323 NATORI SHUNSEN KOSON
89 324 - 327 KOSON
90 328 - 331 OHARA KOSON
91 332 - 335 OHARA KOSON SHOSON
92 336 - 339 UEHARA KONEN YOSHIDA HIROSHI
93 340 - 343 YOSHIDA HIROSHI
94 344 - 347 YOSHIDA HIROSHI KAWASE HASUI
95 348 - 351 KAWASE HASUI
96 352 - 355 KAWASE HASUI
97 356 - 359 KAWASE HASUI
98 360 - 363 KAWASE HASUI TSUCHIYA KOITSU
99 364 - 367 TSUCHIYA KOITSU
100 368 - 371 TSUCHIYA KOITSU TSUCHIYA KOITSU・YAMANAKA KODO
101 372 - 375 TAKAHASHI SHOTEI TAKAHASHI HIROAKI
102 376 - 379 TAKAHASHI HIROAKI KASAMATSU SHIRO
103 380 - 383 KASAMATSU SHIRO TOYONARI
104 384 - 387 TOYONARI ISHIKAWA TORAJI
105 388 - 391 ISHIKAWA TORAJI
106 392 - 395 ISHIKAWA TORAJI
107 396 - 399 ISHIKAWA TORAJI ITO SHINSUI
108 400 - 403 ITO SHINSUI
109 404 - 407 ITO SHINSUI KOBAYAKAWA KIYOSHI
110 408 - 411 KOBAYAKAWA KIYOSHI
111 412 - 415 KOBAYAKAWA KIYOSHI YAMAKAWA SHUHO TORII KOTONDO
112 416 - 419 TORII KOTONDO SHIMA SEIEN HIREZAKI EIHO
113 420 - 423 ODA KAZUMA YOSHIKAWA KAMPO KITANO TSUNETOMI TOBARI KOGAN
114 424 - 427 ONCHI KOSHIRO TANINAKA YASUNORI
115 428 - 430 TANINAKA YASUNORI
116 431 - 434 TANINAKA YASUNORI
117 435 - 438 TANINAKA YASUNORI
118 439 - 442 TANINAKA YASUNORI ODA TOMIYA SHIMURA TATSUMI KOMURA SETTAI
119 443 - 446 IWATA SENTARO SAITO KIYOSHI TSURUYA KOKEI
120 447 - 450 EISHI KORYUSAI SEKIEN  JICHOSAI
121 451 - 452 SHUNMAN SEITOKU
122 453 - 456 SOSEN UNSIGNED EISHI
123 457 - 458 HOKKEI EISEN
124 459 - 462 EISEN HOKKEI KUNIMITSU
125 463 - 465 KUNIYOSHI UNSIGNED YOSHITOSHI
126 466 - 467 KUNINAO KIYOCHIKA
127 468 - 471 KYOSAI
128 472 - 474 KYOSUI KYOUN
129 475 - 478 KYOTEI KYOSUI
130 479 - 482 GEKKO UNSIGNED YAMAKAWA SHUHO TERUKATA・SHOEN
131 483 - 484 KITANO TSUNETOMI PAUL JACOULET
132 485 - 487 HASHIGUCHI GOYO KOBAYAKAWA KIYOSHI
133 488 - 491 KOBAYAKAWA KIYOSHI MIKI SUIZAN TORII MASAHIKO (KOTONDO)  TORII TADAMASA

Japanese